Jos Nierop

Positieve psychologie introductie

Geluk, Groeimindset

Vandaag wil ik je kennis laten maken met een vakgebied waar ik erg enthousiast over ben: positieve psychologie. De naam klinkt misschien wat flierefluiterig, maar dit is toch echt een wetenschappelijke discipline. Het is een belangrijke aanvulling op de vele zelfhulpboeken.

Harvard docent Tal Ben-Shahar (PhD) heeft me weten te overtuigen dat positieve psychologie een krachtig hulpmiddel kan zijn om meer uit je leven te halen. Hij gaf het populairste vak in de geschiedenis van Harvard: Positive Psychology 1504. Ik heb het vak van begin tot eind online gevolgd en samengevat en ik zal de komende weken in een aantal blogs alle lessen met je delen.

Wat is positieve psychologie?

De centrale vraag van de positieve psychologie luidt:

Hoe kunnen we onszelf en anderen – individuen, gemeenschappen en de samenleving – helpen gelukkiger te worden?

Je zou menselijk functioneren uiteen kunnen zetten op een schaal van min tien naar tien. Min tien staat voor zeer ernstige, meervoudige problematiek en tien staat voor een gelukkig mens. De klinische psychologie krijgt mensen van bijvoorbeeld een min zes naar een nul. De positieve psychologie zegt iets over het bewegen van de nul naar de tien, want: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.” 

Enkele centrale onderzoeksgebieden zijn:

 • veerkracht
 • presteren
 • wijsheid
 • flow
 • creativiteit
 • geluk
 • liefde
 • religie
 • gezondheid
 • zelfvertrouwen
 • het goede leven
 • waarden en normen
 • motivatie
 • optimisme
 • meditatie
 • vergeving

Het idee is dat, door naar de tien te bewegen, je minder snel zal verzanden in de min kant.

Er wordt nu eindelijk gedegen onderzoek gedaan naar onderwerpen waar in zelfhulpboeken al jaren over geschreven wordt.

Kritiek

Maar… negatieve emoties en ervaringen horen toch ook bij het leven? En wat negatief en positief is… dat is toch subjectief? Ja. Positieve psychologie is echter geen kritiekloze “happyology”. Als negatieve emoties en ervaring bijdragen aan optimaal menselijk functioneren, dan is dat nog steeds interessant. Wat ‘optimaal menselijk functioneren’ precies is, blijft een boeiende vraag. Net als de vraag waarom een mens optimaal zou moeten functioneren. Of je je kan vinden in de bevindingen van de positieve psychologie, zal je de komende weken ontdekken.


DE KOMENDE WEKEN:

Les 1: Introductie (dit artikel)

Les 2: Positieve psychologie en de depressie-epidemie

Les 3: Ben jij gelukkig?

Les 4: Overtuigingen als zelfvervullende voorspellingen

Les 5: Optimisme

Les 6: Focus

Les 7: Veranderen

Les 8: Doelen stellen

Les 9: Perfectionisme

Les 10: Mindfulness en meditatie

Les 11: Humor

Les 12: Intieme relaties

Les 13: Zelfvertrouwen

Les 14: Gezond lichaam, gezonde geest

Les 15: Conclusie