Jos Nierop

De oorzaken van burn-out op een rij

Eigenwaarde, Grenzen, Maatschappijkritiek, Perfectionisme

Een ingewikkelde cocktail aan factoren kan bijdragen aan een uiteindelijke burn-out. Om een burn-out te voorkomen, is het nuttig een overzichtje te hebben van deze factoren, zodat je waar nodig je leven kunt aanpassen.

Wetenschappelijk model

In het kort kunnen we stellen dat dit de voornaamste oorzaak van een burn-out is:

Burn-out wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen. Problemen in de privésfeer of persoonlijke kwetsbaarheden hebben hierbij een faciliterende rol.

Dit wordt gevat in onderstaand wetenschappelijk model, het ‘Job Demands-Resources’ model.

image

Werkeisen en hulpbronnen

Te hoge werkeisen kunnen dus leiden tot een burn-out. Hier enkele voorbeelden:

 1. tijdsdruk
 2. structureel overwerk
 3. te grote hoeveelheid taken
 4. te moeilijk werk
 5. emotioneel zwaar werk
 6. gebrek aan autonomie
 7. te weinig taakvariatie
 8. ervaren disbalans tussen inspanning en beloning
 9. veranderingen die elkaar snel opvolgen
 10. werkonzekerheid
 11. zware fysieke inspanning
 12. onveilige werkomgeving
 13. taakinterrupties
 14. weinig steun van leidinggevende en collega’s
 15. conflicten
 16. weinig ontwikkelingsmogelijkheden
 17. files
 18. overmatige administratieve last
 19. ervaren onrechtvaardigheid
 20. pesten
 21. weinig inspraak bij besluitvorming

Wanneer er voldoende hulpbronnen op het werk aanwezig zijn, kunnen de negatieve effecten van deze negatieve hoge werkeisen worden opgeheven:

 1. autonomie
 2. erkenning en waardering
 3. sociale steun
 4. constructieve feedback
 5. ontwikkelingsmogelijkheden
 6. loopbaanperspectief
 7. voldoende uitdaging
 8. baanzekerheid
 9. rechtvaardige financiële beloning
 10. ervaren nodig te zijn
 11. maatschappelijk belang van de taken
 12. inspirerende missie
 13. trots op organisatie

Privé-hulpbronnen kunnen de effecten nog verder opheffen:

 1. hobby’s
 2. sport
 3. genieten van de natuur
 4. steun en waardering van geliefden

Enkele persoonskenmerken vergroten op hun beurt weer de kans op een burn-out:

 1. perfectionisme
 2. faalangst
 3. werkverslaving
 4. overdreven verantwoordelijkheidsgevoel
 5. verhoogde stressgevoeligheid
 6. te aardig zijn
 7. emotionele labiliteit
 8. eerder doorgemaakte psychische aandoeningen (met name stemmings- en angststoornissen)
 9. gezondheidsproblemen

Tot slot zijn er nog problemen in de privésfeer die de kans op een burn-out vergroten:

 1. relatieproblemen
 2. opvoedingsmoeilijkheden
 3. financiële problemen
 4. ruzie met buren of familie
 5. gebrek aan positieve sociale contacten
 6. ingrijpende levensgebeurtenissen

We hebben het plaatje nu bijna compleet. Dit alles speelt zich namelijk af in een maatschappelijke context. Dit licht ik uitgebreid toe in de volgende twee artikelen:

 1. Het maatschappelijk onderbewustzijn maakt moe en depressief
 2. De maatschappelijke oorzaken van depressie en burn-out

Het komt er kortweg op neer dat moderne maatschappelijke tendensen de kans op een burn-out kunnen vergroten, waaronder individualisering, versnelling, de sociale media, consumentisme etc.