Jos Nierop

Hoge doelen behalen – waarom het vaak niet lukt

Perfectionisme, Productiviteit

In 1989 schreef Stephen Covey (1932-2012) het zeer populaire boek The 7 habits of highly effective people. Laatst was ik aanwezig bij een praatje van Michiel de Haan, ooit topman bij BCC en Dirk en nu bij Royal Lemkes. Het boek was voor hem een grote inspiratiebron… en dat hoor ik vaker! Mijn interesse was opnieuw gewekt, dus laten we eens kijken naar de zeven principes van de effectiviteits-guru Covey en de mogelijke diepere boodschap.

De 7 principes:

1. Een proactieve levenshouding

Klaag niet over alles wat je niet kunt controleren (reactief); focus op dat wat je wel kunt controleren (proactief), predikt Covey.

2. Doelgerichte inzet

Begin met het einde voor ogen! Visualiseer dat je over tientallen (?) jaren in je doodskist (of urn) ligt. Hoe wil je dat je dierbaren je dan herinneren? Wat zeggen ze over je? Je kunt proberen dit als een ‘missie’ te formuleren, je levensdoel. Nu je dit weet, kan je doelgerichter werken.

3. Prioriteiten stellen

Mensen zeggen vaak dat ze hun gezondheid en relaties erg belangrijk vinden, maar toch besteden ze de meeste tijd aan zaken als televisiekijken en sociale media. Stel prioriteiten, zei Covey.

De eerste drie gewoontes gaan over het managen van jezelf. Ze vormen de fundering voor de volgende drie gewoontes, die je helpen een effectief persoon in de maatschappij te worden.

4. Streven naar gezamenlijk profijt

De win-winsituatie! Werk dus samen.

5. Aandacht voor andermans belangen

Ook wel: empathie. Probeer eerst anderen te begrijpen, voordat je begrepen wilt worden. Dit voelt tegennatuurlijk, omdat we ons leven volledig vanuit onszelf ervaren. Besef dat andere mensen op een andere manier naar de wereld kijken. Wanneer je hen beter begrijpt, ben je effectiever in het overbrengen van jouw visie.

6. Profijt uit verschillen halen

“Het geheel is meer dan de som der delen.” Hier noemt Covey het woord “synergie”.  Kortom: met anderen bereik je meer.
De laatste gewoonte gaat over je volle potentie benutten door te investeren in jezelf.

7. Voldoende rust nemen en ontspannen

Balanceer je productie en je productiemiddelen, om het lekker economisch uit te drukken. Even een boek lezen, gezond eten of sporten is een investering in jezelf en je effectiviteit.


De belangrijkste boodschap uit het boek volgens Eric Jackson

Net na de dood van Covey schreef Eric Jackson voor forbes een leuk artikeltje, waarin hij op zoek gaat naar de kernboodschap van het boek. Hij comprimeert de zeven gewoontes tot twee nogal voor de hand liggende gewoontes:

1. Doe iets

Stop met je tijd verspillen op Facebook en onderneem acties die je dichter bij het behalen van je hoge doelen brengen.

2. Heb een plan

Denk goed na hoe je stapsgewijs je doel kunt behalen. ‘Maar wat doen’ werkt gewoon niet.

Jackson betoogt dat één idee uit het boek echt bruikbaar is: teken aan het begin van elke week op een blanco A4’tje een tabel van twee bij twee. Bij de kolommen schrijf je urgent en niet urgent en bij de rijen belangrijk en niet belangrijk.

merrillcoveymatrix
Vooral het te veel tijd besteden aan taken in het kwadrant urgent en niet belangrijk zorgen ervoor dat we onze hogere doelen niet behalen. Dit zijn taken als ineffectieve vergaderingen en telefoontjes die eigenlijk niet belangrijk zijn.
Besteed een half uurtje per week aan deze tabel en je zal volgens Jackson tien keer zo productief zijn in het licht van je hoge doelen. Jackson stelt natuurlijk voor minder tijd te besteden aan taken in het kwadrant niet urgent en niet belangrijk en als voorbeeld noemt hij facebook (daar zal niet iedereen het mee eens zijn). Het gaat erom dat je onderzoekt wat niet urgent en niet belangrijk is in het licht van je hoge doelen.

In de meest ideale situatie besteed je volgens Jackson 30% van je tijd aan belangrijke maar niet urgente taken, die je dichter bij het behalen van je lange termijn doelen brengen (je eigen bedrijf starten, een boek schrijven, wat dan ook). Hoe je kunt achterhalen wat jouw lange termijn doelen kunnen zijn, bespreek ik in een volgend blog. Ook zal ik daar ingaan op het begrip ‘doelen’. Is het niet genoeg gewoon te weten wat je belangrijk vindt? Moet je daar per se een doel aan koppelen?

De kern van het boek

We verliezen ons vaak in taakjes: papieren ordenen, netjes elke e-mail beantwoorden et cetera. Daardoor hebben we inderdaad minder tijd voor onze hogere doelen. Als je een boek wilt schrijven, dan moet je daar tijd voor vrijmaken. Dat wisten we al, maar bovenstaand tabelletje maakt het wat tastbaarder. Het boek maakt in ieder geval duidelijk dat het van belang is na te denken over wat echt belangrijk voor je is. Voor je het weet verlies je je namelijk in de waan van de dag.

Lees als aanvulling ook het stuk over de Cirkel van invloed.

Deze pagina bevat één of meerdere affiliate links, meer info hierover lees je hier.