Jos Nierop

Essentialisme – over het terugvinden van je focus

Minimalisme, Productiviteit

Wanneer je iemand vraagt wie of wat hij zou willen zijn, dan is het antwoord waarschijnlijk niet ‘druk’. Toch zijn veel mensen druk-druk-druk en dit lijkt voor enige status te zorgen. Er is veel informatie voorhanden en als je niet uitkijkt ren je van verplichting naar verplichting, zonder tijd om te reflecteren en zonder overzicht en richting. In tijden van drukte en prikkels is het van belang om uit te zoomen en opnieuw zicht te krijgen op het grote plaatje. Greg schiet te hulp.

Greg McKeown is schrijver van de New York Times bestseller Essentialisme – niet meer alles moeten.

De samenvatting:


Essentialisme gaat over het terugbrengen van de overvloed aan informatie, vragen en indrukken tot de essentie. Wat is nou echt belangrijk, waar moet je werkelijk je aandacht en energie aan besteden? Greg Mckeown laat in Essentialisme op heldere wijze zien hoe je gedisciplineerd kunt streven naar minder. In plaats van ‘ik moet ieder probleem oplossen’ draait het om ‘op het juiste moment alleen de juiste dingen doen’. De ideale gids voor wie zelf wil bepalen waaraan hij zijn kostbare tijd en energie besteedt.”

McKeown stelt dat heel veel dingen onbelangrijk zijn en dat slechts een paar dingen er echt toe doen.

In het boek pleit hij voor ‘minder en daardoor juist meer’. Minder futiliteiten en meer waardevolle bezigheden. Minder ‘een beetje van alles’ en meer daadkracht richting een waardevol doel.

Laten we een metafoor kiezen voor jouw leven: je bent zand van de ene enorme zandbak aan het overscheppen naar een andere zandbak. Het is hard werken en het einde is niet in zicht. Sommige dagen werk je extra hard in de hoop dat je tot een bepaald einddoel komt.

Stel je nu voor dat een andere metafoor passender is: in het zand zijn prachtige diamanten verstopt. Het zijn er niet zo veel, maar ze zijn er wel. Waar heb om gaat is dat je, al scheppende, deze diamanten vindt en koestert. McKeown stelt dat die diamanten het ‘essentiële’ zijn – dat zijn de dingen waar we ons op moeten richten, in plaats van ploeteren in een doelloos druk bestaan.

Super druk zijn met zand scheppen zorgt nu voor een misplaatste persoonlijke status. ‘Ik ben erg druk,’ zeggen we met een scheve glimlach.

Al gauw gaan we ons echter onproductief druk voelen. We krijgen wel veel gedaan, maar de resultaten zijn heel divers en kennen geen eenduidige richting.

Meer doen is vaak niet beter. We kunnen ook… minder doen en focussen.

Wanneer jij geen prioriteiten stelt, zullen anderen dat voor je doen; dat is een gegeven in een drukke, verbonden wereld.

Je gaat vol overgave zand scheppen en het zweet staat op je voorhoofd. Je gaat zo snel dat je de diamanten weg schept. Je blijkt ontzettend goed te zijn in scheppen, dus andere scheppers om je heen vragen je of je hen ook kunt helpen scheppen. Natuurlijk!

Wanneer je door een bril naar de wereld kijkt die gebaseerd is op de metafoor van de diamanten – dan ga je op zoek naar het zeldzame en kostbare. Je vraagt je af hoe je van het zand af kunt komen; blocking out the noise.

Waarom doe je wat je doet? Wat is jouw doel?

Het kan je persoonlijke missie zijn – datgene waar jij echt in gelooft en vol voor wilt gaan in dit leven. Het kan het contact met je dierbaren zijn; of het contact met dit moment.

McKeown’s visie op werk is dat het belangrijk is consistent en over de lange termijn (in kleine stapjes) te werken richting wat jij belangrijk vindt. Het schrijven van een boek is geen magisch proces; het lukt wanneer je elke dag X aantal woorden schrijft.

Aan de slag met essentialisme

Pas deze filosofie zelf toe door de volgende stappen te doorlopen. Vraag je echter eerst af wat jouw levensdoelen (ikigai) zijn en hoe jij zin wilt geven aan je leven.

  1. Verkennen en evalueren: Levert deze activiteit of inspanning de optimale bijdrage aan mijn doel?;
  2. Elimineren: Nadat je vastgesteld hebt wat bijdraagt en wat niet, ga je elimineren. Nee zeggen is een noodzakelijke vaardigheid. Durf ook eerlijk te zijn, sommige grote projecten blijken bij nader inzien niet de moeite waard. Durf bij te sturen;
  3. Uitvoeren: Je hebt een beeld van de activiteiten en inspanningen die voor een bijdrage zorgen, nu heb je een systeem nodig om het behalen van je doel zo makkelijk mogelijk te maken.

Nogmaals: door structureel elke dag een klein stapje te zetten, kun je ontzettend veel bereiken. Het gaat om het ontwikkelen van gewoontes die jou precies sturen naar wie en waar je wilt zijn. Consistent ruimte maken voor die gewoontes is de sleutel tot het ervaren van betekenis en richting. Meer over het ontwikkelen van gewoontes volgt in aankomende blogs.

Essentialisme is een boek dat ingaat op enkele grote uitdagingen van deze tijd. Een fijn boek!

1 gedachte over “Essentialisme – over het terugvinden van je focus”

Reacties zijn gesloten.