hoogbegaafd

Jos Nierop

De link tussen hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid

Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit

Aangezien 15-20% van de bevolking hoogsensitief is en 2,3% hoogbegaafd, kunnen we niet stellen dat alle hoogsensitieven hoogbegaafd zijn. De link tussen deze twee eigenschappen zien we echter vaak voorbij komen in artikelen en boeken, vandaar dat ik deze hieronder bespreek.

Wat betekenen deze begrippen?

Hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit is een aangeboren karaktereigenschap, die iemand in meer of mindere mate gevoeliger maakt voor (subtiele) interne en externe stimuli – en deze diepgaander verwerkt. 

Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid gaat over meer dan een hoog IQ, volgens het Delphi model:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Bron

Er is in deze definitie van hoogbegaafdheid sprake van vijf kern elementen:

  1. denken (hoogintelligent)
  2. voelen (rijk geschakeerd)
  3. willen (gedreven en nieuwsgierig)
  4. doen (scheppingsgericht)
  5. waarnemen (hoogsensitief)

Als we hoogbegaafdheid op deze manier begrijpen, zijn alle hoogbegaafden hoogsensitief. Ze beschikken alleen over een hoger IQ. Dit citaat omschrijft deze link:

It appears that highly gifted adults may be more finely tuned in to the subtleties of life and more easily aroused than others around them.
Their attention is drawn to stimuli others seem to ignore, which begins to explain why a highly gifted person might appear fidgety or edgy, adjusting and readjusting the thermostat, a sweater, or couch pillow.
This kind of ultra-awareness can be a valuable contributing factor to their qualitatively different experience of life in terms of heightened tone and color and meaning, not simply thin-skinned peevishness.
Yet the same sensory alertness can render the gifted more vulnerable and uneasy, and may result in stimulation overload.
The pressure to respond to the slightest shift in barometric pressure, a bright light or loud noise, a pungent aroma, commotion or emotional upheaval, or tiny blips in the way their body is working, can make the life of a gifted adult a rich tapestry of experience.

– Mary-Elaine Jacobsen, PhD

Toch is de link afhankelijk van hoe we hoogbegaafdheid (en hoogsensitiviteit) begrijpen.

Conclusie

We kunnen voorzichtig stellen dat veel hoogbegaafden hoogsensitief zijn, maar verder dan dat durf ik niet te gaan 😉