Vergoeding

Als particulier kun je het traject op verschillende manier vergoed krijgen. Als zzp-er kun je de coachingskosten gewoon opvoeren als bedrijfskosten.

  • Je werkgever is wellicht bereid op het opleidingsbudget in te zetten om dit coachingstraject te bekostigen. Informeer hierover bij je leidinggevende.
  • Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om dit traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Denk hierbij aan burn-out preventie en het voorkomen van langdurig verzuim. Vraag dit na bij de bedrijfsarts of de Arbodienst.
  • Wanneer je als particulier de kosten zelf betaald, dan kun je deze incl. btw aftrekken als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.
  • Sommige ziektekostenverzekeraars zijn bereid coaching (deels) te vergoeden.
  • Wanneer je een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Je krijgt dan een budget voor een coachingstraject.

Contact