Het goede leven

Het goede leven gaat over een balans tussen ‘het goede doen’ en ‘gelukkig zijn’. Filosoof Jan Drost schrijft hierover:

“Volgens de oude Grieken behelst een goed leven een leven waarin je het goede probeert te doen, maar ook een leven waarin je gelukkig probeert te zijn. In deze tijd moet het goede leven een leven zijn zonder oogkleppen, waarin je tot je door laat dringen wat er aan de hand is.

 Het allerlastigste is om dan ook gelukkig te zijn. Want als je eenmaal je blik op het grote hebt gericht, op de olievelden die nog steeds aangeboord worden, de vervuiling, de regenwouden die gekapt worden, het dierenleed, dan kun je daarin wegzinken en vergeten te genieten van degene die naast je zit in het café, waar je het allemaal voor doet. Dan probeer je de wereld te redden, omdat het leven de moeite waard is, maar vergeet je te genieten van datgene wat het leven de moeite waard maakt. Die balans is ontzettend lastig.

Ik denk dat het belangrijk is om te bekijken wat binnen je macht ligt en wat erbuiten. Ik ben lid van een groene bank, eet plantaardig, vlieg niet. Dat ligt binnen mijn macht. En ik probeer mijn talent in te zetten. Ik ben niet iemand die zich vastketent aan olietankers, maar ik heb wel altijd geschreven, nu ook over het klimaat. Belangrijk is dat je je best doet. Maar je hoeft geen perfect leven te leiden.”