Afspraken

  • Annulering van een coachsessie dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang zullen de kosten aan u worden doorbelast, tenzij er sprake is van een calamiteit (e.e.a. in overleg met en ter beoordeling aan de coach). Dit geldt ook voor het intakegesprek.
  • Ik ga ervan uit, dat uw huisarts medisch geen bezwaar ziet voor u om te bewegen tijdens het coachen in de natuur (wandelen/joggen/hardlopen). Eventuele blessures of fysieke beperkingen dienen vooraf aan mij gemeld te worden. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere lichamelijke klachten, die u tijdens uw coach sessie door het wandelen in de natuur heeft opgelopen.
  • Ik betracht geheimhouding ten aanzien van uw persoonlijke gegevens als ook betreffende het besprokene tijdens de coach sessies.
  • Voor het delen van informatie met derden (opdrachtgever/bedrijfsarts) conformeer ik me aan de privacy wetgeving. Ik vraag voor elk contact met derden, zowel schriftelijk als mondeling, uitdrukkelijk om uw persoonlijke toestemming. Rapportages worden alleen gedeeld met betrokkenen nadat u deze eerst heeft gelezen en uw goedkeuring heeft gegeven.
  • Gedurende het traject bewaar ik uw (persoonlijke) gegevens in een beveiligde omgeving.

Contact