Forum

Dit forum is er om je ervaringen te delen en om herkenning of inspiratie te vinden bij anderen. Ook kun je mij of mede-lezers om advies vragen. Alleen al door je eigen ervaringen te delen (ben of was je overspannen of burn-out? Wat ging of gaat er (niet) goed?) kun je jezelf en anderen absoluut op weg helpen!

Dit forum bestaat nog niet zo lang. Aan jou de eer om hieronder het ijs te breken met het eerste bericht!

josnierop